top of page
Good day.jpg

再会

00:00 / 02:24

01.美好的一天

艺术家      _cc781905-5cde-31935-bb3

Release  2022-10-12

易听/器乐

1.바이브.png
2.스포티파이.png
3.애플.png
4.유튜브.png
5.멜론.png
6.지니.png
7.벅스.png
8.플로.png
9.소리바다.png

​专辑介绍

蓝天,清新的风,今天是远离日常生活的好日子

艺术家介绍
Dong-Ah Noir的艺术家张宝英是一位爵士钢琴家和作曲家,拥有出色的编曲能力和表演技巧。

bottom of page