top of page
하트플러그_Just Believe.jpg

只要相信

00:00 / 03:12


01.只要相信

Artist      _cc781905-5cde-31935badd_b5 Plugcfadd_b3

Release    2022-10-19

Genre      R&B/都市

1.바이브.png
2.스포티파이.png
3.애플.png
4.유튜브.png
5.멜론.png
6.지니.png
7.벅스.png
8.플로.png
9.소리바다.png

​专辑介绍

只是在一起是快乐和珍贵的。那些记忆和感觉在我们不知不觉中消失了,作为成年人,我们不知道自己的心声是什么。让我想起了纯真的回忆,我们为什么不相信你,跟随你呢?

bottom of page